Hjälp vid konkursen

Som företagare men också som privatperson kan du komma på obestånd. Om du saknar förmåga att betala skulder kan tingsrätten besluta om konkurs. Processen är inte enkel och du kan behöva hjälp

Att hamna i en situation med ekonomiskt obestånd är långtifrån ovanligt. Däremot är det kanske inte så att du själv kommer att drabbas mer än någon enstaka gång under livet. Om ens en! När man ändå befinner sig i denna situation är det otroligt många frågor som kan dyka upp. Det handlar inte heller bara om frågor utan det handlar om mycket konkreta åtgärder som måste göras. Juridisk expertis är något av ett måste när en situation med ekonomiskt obestånd dykt upp. Har man inte tidigare råkat ut för liknande har man inte heller helt koll på vad som görs och i vilken ordning. Juridisk hjälp ger en smidigare process med mindre besvär för alla inblandade.

Hur ser den normala processen ut vid konkurs?

En konkurs är inte något som bara plötsligt händer. En konkurs är en åtgärd som kan vidtas för att lösa en situation när ett företag under en längre period saknat medel för att betala skulder. Även en privatperson kan också försättas i konkurs, fast detta är mindre vanligt. Det är tingsrätten som beslutar om konkurser och för att det ska kunna genomföras behöver man lämna in en ansökan. Som gäldenär kan du själv ansöka om detta. Även borgenärer – alltså de företaget är skyldig pengar – kan ansöka om konkurs.
Det säger sig självt att du kommer att behöva hjälp från en advokat när du ämnar göra en sådan ansökan. Den erfarenhet man som jurist har när det gäller dylikt är ovärderlig. Korrekt förfarande och rätt underlag hittar du bäst med juristens hjälp.
Vad är det då som din advokat gör vid en konkurs?

Vad händer med egendom vid en konkurs?

När tingsrätten väl beslutat att en gäldenär sätts i konkurs kommer en rad åtgärder att vidtas. Din advokat kommer nu att benämnas som din konkursförvaltare. Vad gör en sådan?
För det första tar konkursförvaltaren hand om konkursboets egendom. Därefter upprättas en förteckning över dessa tillgångar. Man medverkar vid de processer som sker i tingsrätten.
Vid en konkurs ska också en förvaltarberättelse författas där orsakerna till konkursen redogörs för. Slutligen säljer konkursförvaltaren tillgångarna och ser till så att gäldenärerna får betalt i den mån tillgångarna räcker.
Ta kontakt med en advokatfirma med rätt erfarenhet och få rätt hjälp!