Riktlinjer vid rekrytering av ny personal

Hur går man tillväga när man behöver anställa ny personal? Ska man sköta rekryteringen själv eller ta in hjälp? Finns det någon position inom företaget som är svårare att tillsätta än andra?

När man har identifierat behovet av att anställa någon ny på företaget så kan det vara en idé att inte enbart enbart ta in någon som ska ta över efter den som slutar eller fyller det behov man ursprungligen kan se. Sitt istället gärna ner och gör en genomgång av vilka behov som finns, vilka som idag är tillgodosedda och vad som skulle vara bra att ha framöver. Kanske kommer man fram till att den som rekryteras inte alls ska ha samma kunskaper som den som slutar eller fylla det tomrum som man först kan se. Istället kanske redan befintlig personal kan få andra arbetsuppgifter och den nyanställda kan fylla andra luckor som istället behöver kompletteras. Det kanske till och med ska vara någon som kommer att avlasta på flera positioner vid ledigheter och sjukdomar, och istället för en spetskompetens behövs då någon som är lättlärd och flexibel.

Ta hjälp av proffs vid nyanställning

Enligt undersökningar så sker de flesta anställningar genom kontakter eller uppsökande rekrytering – så kallad headhunting – även om annonserna går ut publikt. Det kan vara svårt att genom en eller ett par korta intervjuer kunna förutse om personen kommer passa i positionen, och därför tenderar man istället att anställa någon man redan vet hur den fungerar och hur den arbetar. Om man däremot inte har någon sådan person i åtanke så kan man ta hjälp med rekryteringen. Det är trots allt en process som tar mycket tid ifrån den egna personalen, och vem tackar nej till proffshjälp från någon som är van vid rekrytering?

Positioner med spetskompetens är svårare att fylla

På ett företag brukar det vara svårare att fylla positioner ju mer specifika de är, det vill säga om det rör sig om någon ovanlig spetskompetens. Vad som annars är lättare eller svårare när det gäller att hitta personal är huruvida arbetet har udda arbetstider, är riskfyllt, har högt ansvar eller inte är på heltid. Om arbetsplatsen ligger avsides så kan det också innebära en svårare rekrytering. Tänk därför noga igenom vad som är ett måste och vad som går att jämka med när rekryteringen går igång. Och som arbetssökande är det alltid en idé att ansöka till intressanta tjänster.