Duktiga advokater nödvändigt för företag

Många gånger är kunskap och erfarenhet viktigare för ett företag än själva produkten och vinsterna. Även ett företag som har alla förutsättningar att lyckas kan hamna på obestånd; det vill säga få svårt att betala sina skulder. Det är mycket som kan hända inom affärsvärlden. Även ett bra företag, med bra affärsidé, bra personal, bra ledning och så vidare, kan på grund av oväntade händelser råka illa ut ekonomiskt. Oväntat mindre antal kunder, olyckor som händer så lätt eller någon stor kund som har försvunnit kan leda till oväntat ansträngd ekonomi. Det kan egentligen hända alla företag.

Det är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är enkelt förklarat, ett sätt för ett företag som har svårt att betala sina skulder att utreda om det finns något annat sätt för företaget att undvika en konkurs. Kan man låna pengar? Kan man bjuda in någon annan part som blir delägare och som kan skjuta till pengar? Kan man flytta tillverkningen till annat ställe med billigare arbetskraft? Kan man få in pengar genom att sparka folk? Enkelt uttryckt är en företagsrekonstruktion ett sätt för ett företag som har möjligheter att göra bra affärer kunna överleva och fortsätta göra bra affärer om det bara finns ett sätt för företaget att överleva situationen då de inte kan betala sina skulder just för tillfället.

Duktig advokat och företagsrekonstruktör

De som kan hjälpa till vid en företagsrekonstruktion måste vara duktiga och kunna juridiken kring rekonstruktioner, avtal, lån – och framför allt som kan se på företaget med nya ögon och ny kunskap och kan på ett kreativt sätt hitta nya sätt som man inte har hittat förut, att rädda företaget. För det är det som en företagsrekonstruktion handlar om; rädda ett bra företag som har förutsättningarna för att leva vidare, fortsätta göra vinst, men som just i den situation som företaget befinner sig i, råkar ha problem med obetalda skulder.

Finns en erfaren advokatbyrå i Stockholm

Det finns duktiga advokater och så finns det de som är mindre duktiga. De duktiga advokaterna kan det  juridiska, har erfarenheterna som gör att de kan se möjligheter där ingen annan ser dem. Har man en gång lyckats genomför en lyckad företagsrekonstruktion, har man tillgodogjort sig bra erfarenheter om hur man kan hitta finansiärer, knyta till sig kapital, bjuda in till delägarskap, få gärldenärer att skjuta upp indrivningen av skulder. Ett företag som beviljas en företagsrekonstruktion får ett konkursskydd av domstol, skydd av exekutiva åtgärder och skydd mot uppsägning av företagets avtal.