Visselblåsarna blåser liv i demokratin

En whistleblower är en person som avslöjar missförhållanden eller orättvisor från insidan. Det kräver både mod och strategi och det är viktigt att det finns ett skydd för visselblåsare.

Watergate är ofta det största exemplet när man talar om avslöjanden, ett journalistiskt arbete som tvingade fram president Richard Nixons avgång i USA. Men en journalist klarar sällan ett sådant avslöjande på egen hand. Journalisten behöver hjälp av människor från insidan som kan, men framför allt vågar, berätta om missförhållanden, hemligheter och korruption innan informationen kan träda fram i ljuset. De behöver hjälp av en visselblåsare. En så kallad “whistleblower”. En sådan är en person som sätter värden som demokrati och rättvisa före sitt eget välmående. Någon som är beredd att stå upp, skilja sig från mängden och gå mot strömmen och berätta att någonting pågår bakom kulisserna, och det som sker är allt annat än okej.

Världens kändaste whistleblower

Det finns ett namn som är mer berömt än något annat när det kommer till visselblåsare i historien. Edward Snowden. Han är ingen journalist, utan arbetade inifrån på den amerikanska myndigheten National Security Agency, NSA. En myndighet som ägnar sig åt viss övervakning.

Massiv övervakning, för att vara exakt, visade det sig när Snowden gick rakt emot sin arbetsgivare och avslöjade för världen att USA spionerade så väl på civilpersoner som andra länder och dess myndigheter. Han bröt lagen och svek uppdraget på sitt arbete, men han ansåg att värdet av att världen får veta vad som sker i skymundan väger över hans egna behov.

Whistleblowers behöver skydd

Snowden tvingades i landsflykt. Han tvingades lämna sitt hus och sin familj på Hawaii och hamnade till slut i Ryssland där han fick politisk asyl. I egenskap av whistleblower hade han gjort ett val. Han kände att det var det enda valet han hade, och framför allt att det var rätt val. Vi kommer aldrig att få reda på sådana hemligheter som Snowden avslöjade om människor inte har modet att träda fram.

Och för att ha modet krävs att de får rätt skydd. Att de behandlas som hjältar som vågar tala om när någonting inte står rätt till, istället för att straffas och låsas in. Ingen ska exempelvis behöva vara rädd för att larma om missförhållande på sitt jobb för att man är rädd att få sparken. Ibland kan det till och med vara din skyldighet att göra så.