Advokat för testamenten som inte ger upphov till syskongräl i Stockholm

En advokat har många historier om arvstvister som splittrar syskon i Stockholm. Ta ditt föräldraansvar och upprätta ett juridiskt giltigt testamente.

Vid många tillfällen i livet behöver människor hjälp att förhålla sig korrekt till juridiska frågor. Det kan till exempel handla om att upprätta ett testamente. Särskilt i dag, när så många familjer lever utanför vad som tidigare var en kärnfamiljsnorm, har frågor om testamenten och arvsrätt blivit en het potatis.

Du som lever med särkullbarn har all anledning att se till att du och din partner upprättar tydliga och juridiskt giltiga testamenten. Arvsrätten är en komplicerad fråga, och tvister om arv kan ge upphov till stora sår i syskonrelationer som aldrig läker. Du kan hjälpa dina barn genom att se till att alla papper finns på plats lång tid innan du faller ifrån.

Ta hjälp av advokat med testamenten

Kanske tänker du att syskonskaran mycket väl är kapabla att reda ut vem som ska få vad efter att du och din partner gått bort. Detta är dock sällan fallet. Fråga gärna en advokat om detta, så kommer han eller hon sannolikt ha en lång rad exempel på lager om syskonskaror som splittrats helt på grund av en arvstvist efter föräldrarna.

Genom att kontakta en advokat kan du och din partner också få syn på vad som är möjligt vad gäller uppdelning av arv. Arvsrätten är mycket stark, och det kan vara så att ni behöver fördela vissa saker innan ert frånfälle för att ni ska kunna kontrollera arvet. Det kan till exempel gälla affärsrörelser där ni vill att ett specifikt barn ska ta över. Kom i kontakt med en advokat här: www.salmipartners.se