Att välja rätt redovisningsfirma

Enligt lag måste man inte längre ha en revisor för mindre bolag. Av praktiska skäl är det dock många ändå som väljer att ta hjälp med bokslut, inkomstdeklarationer och den löpande bokföringen. Det frigör helt enkelt tid för företagaren att ägna tid åt sin kärnverksamhet. I längden är det en investering – eftersom man kan lägga ned fler timmar på det som man är bra på.

Om du har tagit beslut att anlita en ekonom kommer direkt ett annat beslut som behöver tas – vem ska anlitas? Att välja rätt firma kan vara svårt. Här ger vi ett par tips:

Spelar läget roll för dig?

På senare tid har det kommit allt fler aktörer som hjälper dig på distans. För många är det här något bra. Man behöver inte träffa någon fysiskt utan kan spara tid på att till exempel skicka in kvitton och andra dokument digitalt. Du kan till exempel ha din verksamhet i Uppsala, men få hjälp av en firma i Göteborg.

Det här öppnar upp för mer konkurrens och kanske också bättre priser och tjänster för slutkunden. Tidigare konkurrerade en firma i Uppsala just enbart med andra aktörer i Uppsala. Någon som sysslar med exempelvis bokföring idag, konkurrerar med firmor över hela landet – oavsett om man sitter i Uppsala, Göteborg eller någon annan stad i landet. Klart är i alla fall att många sköter det här över nätet idag och är nöjda med det. Det finns dock också dem som gärna vill träffa någon, öga mot öga.

Certifikat och diplom

Det finns flertalet aktörer som delar ut diplom eller certifikat efter avklarad utbildning. Det här är lite skillnad mot hur det är med till exempel revisorer, där en tydligare auktorisation finns. För att ta något av de certifikat som finns behöver man dock redan ha en godkänd redovisningsutbildning i grunden – ett diplom eller ett certifikat visar på ytterligare engagemang och oftast också spetskunskaper.

Anlitar man någon med certifikat, diplom eller andra bevis på att det har god kompetens inom sitt område, lär man inte ångra sig. Det beror dock i hög grad också på vilka typer av tjänster man behöver hjälp med. Det kan skilja sig ganska mycket mellan bokföring och bokslut, till exempel. Som alltid gäller dock sanningen att man får vad man betalar för.

Någon som har relevant kompetens

Optimalt är om man hittar någon som har erfarenhet av att hantera företag i din storlek, och helst gärna i samma bransch. Det kommer att underlätta samarbetet betydligt. Verkar du inom en ganska ovanlig bransch kommer samarbetet att komma igång fortare, om den som har hand om ekonomin känner till de olika tjänsterna och produkterna. Det här är dock kanske inte nödvändigt i ordets rätta bemärkelse, men visst kan det underlätta något.

Sedan är det naturligtvis alltid bra att gå på magkänslan. Vad ger den som ska sköta er bokföring för bemötande? Känns prisläget rimligt? Är det här en firma som du kan tänka dig ett långsiktigt samarbete med?