LEI kod – ett system som gör finansmarknaden transparent

Handelsplatser för aktier, obligationer, fonder, värdepapper och finansiella instrument har – historiskt sett – varit svåra att övervaka. Det har gjort att många företag och många aktörer kunnat utnyttja svagheter, tillskansat sig fördelar och hängett sig åt exempelvis monopol. Det är också något som indirekt – och direkt – påverkar oss alla. Många pekar på att den omfattande finanskraschen 2008 i allmänhet och konkurrensen av Lehman Brothers i synnerhet var det som slutligen fick bägaren att rinna över.

För; i samband med att man försökte reda ut konkursboet så fann man snart att företaget hade så pass många olika dotterbolag att det nästan var omöjligt att reda ut vilka som haft affärer med vilka, vilka som varit inblandade i olika transaktioner och var pengarna slutligen hade hamnat. Lehman Brothers konkurs krävde aktion och en sådan ser vi också idag i form av LEI kod.

Ett system skapat av G20-länderna

G20-länderna har tillsammans arbetat fram detta system som dels ska göra de olika finansiella handelsplatserna säkrare och dels också kunna skapa en bättre övervakning i syfte att förhindra manipulation och monopolism.

Det hela bygger på en enkel idé: man ska veta med vem man gör affärer med och man ska kunna se exakt när en transaktion skedde och var respektive aktör befann sig. Det kan man göra genom att kräva att alla aktörer måste använda sig av en LEI kod som verifierar det egna deltagandet. En aktör som saknar LEI kod kan, helt enkelt, inte gå vidare i en affärsuppgörelse.

Från exempelvis Finansinspektionens sida så är LEI ett kraftfullt verktyg att använda vid misstankar om olika oegentligheter hos företag i finanssektorn. Tillsammans med Handelsregistret så kan man idag spåra och övervaka företag på ett bättre sätt och det är oss alla till gagn i det långa loppet.

Lei är för företag – inte för privatpersoner

Som privatperson berörs man inte alls av LEI. Har du ett vanligt ISK konto där du handlar med aktier så kan du lugnt fortsätta med detta och söka efter nästa stora klipp. Detsamma gäller om du har en enskild firma vars omsättningen understiger tre miljoner kronor årligen.

Man jagar inte småfiskar – det är de stora finanshajarna och deras affärer som kräver övervakning då man – uppenbarligen – tar alla chanser som uppenbara sig annars. LEI kod gör det omöjligt för dessa att simma i grumliga vatten och systemet tvingar dem att hålla sig till belysta områden där full transparens lyder. Det är väldigt bra då en finanskris inte drabbar dem i första hand – den drabbar oss alla på något sätt och där vi alla, trots oskuld, får dela på en dyr nota.

På sajten https://www.leikod.nu kan du läsa allt om hur LEI-systemet fungerar.