Blir digital redovisning billigare?

Det finns idag en rad digitala tjänster som underlättar vid bokföring. Tjänster som brukar marknadsföras som ”digital redovisning” och som inte sällan har fast pris per månad. I vissa fall kan det bli betydligt billigare än klassisk redovisning. Men allt beror på vilka tjänster man har behov av.
Med digital redovisning menas generellt att redovisningen finns tillgänglig digitalt för både redovisningsbolaget och företaget som ska redovisa. Kommunikationen sker digitalt och till stor del sköter företaget bokföringen digitalt vilket därmed minimerar jobbet som bokföringsbolaget behöver göra. Detta går att få för ett par hundra kronor per månad.

Var uppmärksam på priset

Men man bör vara uppmärksam på vad som egentligen ingår i detta pris. Ett av de företag som erbjuder digital redovisning i Stockholm nämner exempelvis att priset blir högre omsättningen övergår en miljon kronor, om man vill ha hjälp med K10 och även få bokslut. Det är tjänster som de flesta behöver vilket därmed i så fall kräver extra tilläggstjänster.
Utöver detta bör man kontrollera vad som ingår gällande rådgivning och konsultation. Om det inte ingår – vad kostar det extra eller finns det ens?
Självklart kan digital redovisning bli billigare. Men det kan även finnas andra lösningar som är ännu billigare. Som alltid handlar det om att betala för vad man behöver men inte mer.

Redovisning – blir allt mer digital

Frågan är kanske inte om digital redovisning är billigare än klassisk redovisning. Detta eftersom gränsen allt mer utsuddad mellan dessa vägar. Allt fler redovisningsbolag förväntar sig att kunderna ska skicka in kvitton och fakturor digitalt. Detta kan även delvis automatiskt bokföras digitalt. Frågan är bara hur digital som företagen vill vara och vilka fördelar man kan ta del av.
Digitaliseringen har därmed resulterat i att valbarheten har ökat. Ett företag i Stockholm måste inte hitta en bokföringsbyrå i Stockholm utan kan lika gärna söka efter en passande lösning någon annanstans i landet. Konkurrensen ökar även med halvautomatiserade tjänster där företagaren själv sköter bokföringen. Detta med en enbart ett månadsabonnemang.
Som företagare bör man i första hand fundera på vilka tjänster man vill ha. Har man sitt kontor i närheten av Stockholm kan det finnas en fördel att välja en byrå inte alls för långt bort från Stockholm. Detta med tanke på att man lätt kan få hjälp på plats när det behövs. Om det sedan ska vara en byrå som tar betalt per timme eller om är bättre med fast pris får man avgöra fall till fall. Att säga att ena eller andra vägen är bättre än den andra är svårt då behoven är så olika.