Finns det ansvarsfull kapitalförvaltning?

Ofta när vi tänker på rika människor förknippar vi dem med ett stort mått av girighet. Det är ju ett faktum att rikedomarna har hamnat hos ett fåtal som har så stora rikedomar att de är jämförbara med länders bruttonationalprodukt (BNP). 8 rika amerikaner äger lika mycket som halva Sverige, till exempel.  Den hittills rikaste personen är fortfarande Bill Gates, som programmerade Microsofts Windows program, som bekant. Vad vi vet, har han aktivt engagerat sig i otroligt stort välgörenhetsarbete, på olika håll i världen. För honom och hans fru gör de väl så eftersom det kanske skänker dem en slags mening i tillvaron. Här kan vi inte annat än hålla med dem om det. Vi tror att et går att göra mycket gott med det enorma kapital som man äger och förfogar över.

Alla som äger kapital kan göra gott med sina pengar

Vad skulle du säga om det visade sig att det finns sätt att äga stort kapital men med gott samvete och vet att pengarna som du förmerar, medan de förvaltas, kan göra gott på olika hål i världen? FIM är ett namn på en av många kapitalförvaltningar som väljer att investera pengarna i goda investeringar som gör gott på många håll i världen. Tyvärr, är det ju så att de branscher som ger mest pengar är bland annat vapenindustrin och porrbranschen. Här behöver man inte spä på mer kapital till vapen som kanske gör otroligt stor skada i tredje världen. Inte heller behöver man investera i branscher som utnyttjar trasiga människor i framställan av pornografi.

Det går att investera med stor avkastning i bra verksamheter

Det finns ju så många andra områden i livet som kan vara värda att placera pengarna i. Därför presenterar vi gärna de alternativ som ser till att ta ansvar för både människor och miljön och som samtidigt ger mycket god avkastning. I stället för att rusa dit alla andra rusar, vilket kan förvärra den finansiella spelplanen, går detta finländska kapitalförvaltningsbolag sin egen väg och följer sitt eget samvete, och ser samtidigt till att deras kunder ser en bra avkastning på sitt investerade kapital.

För att ge en förvaltare möjligheten att förmera ditt kapital gäller det att få den tillit och förtroende som som krävs och det innebär oftast att man måste lära känna dem så bra  det bara går. Känner och märker man att man tänker liksom de förvaltare som man väljer, kan man vara trygg i att de gör allt de kan för att förvalta och förmera kapitalet till din förmån.