En cateringfirma måste ta hänsyn till lagar och regler

Att driva en cateringfirma kommer med flera utmaningar. Inte nog med att maten ska vara god, du måste också anpassa dig efter den reglering som finns.

Det kan vara en stor dröm att driva en cateringfirma. Att få laga god mat som människor kan njuta av, och dessutom vara med och skapa lyckade tillställningar. Ett första steg är såklart att vara kunnig om mat. Men det krävs också god kunskap om alla de lagar och regler som finns kring cateringverksamheten.

Till att börja med måste du få alla de tillstånd som krävs för verksamheten. Dessa skiljer sig ofta mellan kommuner och måste också uppdateras när du gör förändringar. Byter du till exempel kök måste det meddelas, annars riskerar du att förlora dina tillstånd.

Att driva en cateringfirma innebär ett etiskt ansvar

Håller du på med catering i Stockholm behöver du alltså börja med att uppfylla alla krav som Stockholm ställer på cateringfirmor. Men till detta kommer också ett stort etiskt ansvar. Genom att bjuda folk på mat tar du ansvar för att det inte innehåller något annat än vad du sagt. Annars kan det få stora konsekvenser.

Tydlig information om olika allergener är en del av ansvaret. Att dessutom jobba hygieniskt och använda bra ingredienser är också viktigt. Mycket som regleras av lag, som att du ska följa regleringen för hygien, innebär också etiska förpliktelser. Det är viktigt att ta hand om och respektera sina kunder – dels för att ha ett bra rykte, men främst för att vara en bra medmänniska.