Ansökan om arbetstillstånd

Företaget behövde specialisthjälp under en längre tid och hade en perfekt anställd i ett annat land. Men för att göra rätt så behövdes ett arbetstillstånd.

Inom företaget hade man en mängd olika yrken och även sådana som endast fanns representerade i ett par av länderna, där företaget fanns representerat. Nu behövde man få hjälp av en av dessa specialister för ett projekt som skulle ta flera år att utföra. Och då var det en hel del som behövde göras innan man kunde gå igång.

Trots att den anställde redan fanns i företaget så var det en person som inte hade någon anknytning till landet. Och därför var man tvungen att ansöka om arbetstillstånd, för att den anställde med familj skulle kunna gå igång med sitt arbete. Det var endast ett projekt på ett par år, och sedan skulle den anställde åka hem igen.

Arbetstillstånd till anställda

För att man skulle göra allting rätt så sökte man genast upp en firma som erbjöd juridisk hjälp med arbetstillstånd. På det viset kunde man känna sig säkra med att allting gick rätt till och att man även skulle kunna få tillståndet så fort som möjligt.

Som tur var så gick det mycket snabbt att få ett arbetstillstånd för sin personal. Och det berodde på att det endast rörde sig om en kortare tidsrymd samt att det inte fanns personal att tillgå här i landet. Två av de viktigaste kriterierna för att man skulle kunna få förflytta sin personal under en tid.