En utbildning i BAM kan stärka arbetsgruppen

Anmäl arbetslaget till en utbildning i BAM – helt online –och skapa förutsättningar för en mer trygg, säker och harmonisk arbetsplats för alla i gruppen.

Alla har nytta av att gå en utbildning i BAM, oavsett om man är chef eller medarbetare på företaget. Varenda person är skyldig att känna till vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och alla mår bra av att stärka relationerna och kommunikationen på jobbet.

BAM är, som ni säkert har gissat, förkortning för Bättre ArbetsMiljö. Kort och gott är det vad utbildningen går ut på – att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen, både säkerhetsmässigt och ur ett socialt perspektiv. När man jobbar så många timmar på ett och samma ställer, är det viktigt att man trivs så bra som möjligt med uppgifterna och kollegorna, samt känner sig trygg och säker på arbetsplatsen.

Styrkan med en utbildning i BAM online

En utbildning i BAM är ofta online-baserad, vilket innebär att man kan anmäla hela gruppen till den, men att själva kursen sker på distans. Alla som har tillgång till en dator med internetuppkoppling kan ta del av utbildningen var de än befinner sig och tillgodogöra sig materialet.

Vill man så går det även att anmäla sig till fördjupande utbildningar som bygger på grundutbildningen men tar kunskaperna till nästa nivå. Upplever ni att er arbetsgrupp skulle ha nytta av en utbildning i BAM, så ska ni passa på att anmäla er till denna nu och skapa goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för hela gruppen.