Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Det finns många frågor att hantera som företagare. En är –  hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Den snabba vägen

För mindre bolag finns det en ganska enkel lösning som kallas för en snabbavveckling. Det innebär att du börjar med att lösa alla skulder som företaget har. Det är både skulder till leverantörer, skatteskulder och andra typer av skulder till bank eller liknande företaget.

Skuldfritt bolag

Ett helt skuldfritt bolag utan verksamhet är egentligen en påse pengar på ett bankkonto som ägs av den juridiska personen. När ni har nått hit kontaktar ni ett företag som erbjuder snabbavveckling och låter dem ta över bolaget. De tar en fast avgift för att hjälpa er med avveckling. Efter avgiften får ni som är ägare ut pengarna på ett konto, betalar eventuella skatter och avvecklingen är färdig.

Fusionen

En variant som är vanlig för att avveckla aktiebolag är att göra det genom en fusion. Om du exempelvis äger ett fastighetsbolag och gör ett förvärv av en fastighet som ligger i ett eget aktiebolag är fusionen vanlig. Då för ni över bolagets alla tillgångar till moderbolaget och fusionerar upp dotterbolaget i modern. Det tar ungefär tre månader att få denna process godkänd och sen är avvecklingen klar.

Likvidera bolaget

Den långa vägen som är vanlig om man hat en större verksamhet som ska läggas ned är att likvidera bolaget. Det innebär att styrelsen har en stämma där man fattar beslut om likvidation. En likvidator blir tillsatt vars uppgift är att betala av företagets skulder, avveckla verksamheten och se till att aktieägarna får sin beskärda del av företagets överskott.

Många vägar med samma mål

Är det slutliga målet att avveckla företaget finns det som du ser många sätt att ta sig dit. Alla tar olika lång tid och är olika komplicerade men passar därmed bäst till olika sorters företag. En fusion är för den som fortsätter driva verksamhet men vill ha färre dotterbolag i koncernen.

För det stora bolaget – och det lilla

Likvidation är mer för det stora bolaget som helt ska läggas ned och kräver ordnade former och en extern aktör som håller ihop processen. Snabbavvecklingen är en enkel lösning som passar mindre verksamheter som ska läggas ned. Vilket som är rätt för ert företag beror på hur verksamheten, ägarbilden och tillgångsmassan i bolaget ser ut.

Läs mer om vad som gäller för AB:n på sidan www.bokföringaktiebolag.se