Ett företagsförvärv kan få sving på ekonomin

Affärsöverenskommelse

Mergers and acquisitions är ett bra sätt för ett företag att växa och på kort tid utöka både verksamheten och kundkretsen.

Det kan ta lång tid att få ett företag att växa till en punkt där man verkligen har frihet att göra verklighet av sina visioner. Ett företag som har en bra produkt eller tjänst, men har hård konkurrens, kan ha svårt att växa i den takt man behöver för att kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigare. I det läget kan det vara bra att ta en titt på begreppet mergers and acquisitions.

Mergers and acquisitions är ett samlingsnamn för när ett företag köper upp eller slår sig samman med ett annat. Det är en vanlig företeelse inom många branscher. Företaget som köper kan vara en branschkollega som vill växa ytterligare och köper upp ett mindre företag som har kompetens, kundkrets eller produkter man vill åt. Det kan också vara ett investmentbolag som köper ett företag för att göra vinst på det eftersom det spås växa kraftigt på kort tid.

Fördelar med ett företagsförvärv

De direkta fördelarna med ett företagsförvärv, och här pratar vi om när ett ett företag köper ett annat företag som verkar inom samma bransch, är att man kan bredda såväl kompetensen som kundkretsen och utbudet på en och samma gång. I stället för att vara konkurrenter kan två företag gå ihop och växa sig till en summa större än delarna. Detta kallas synergieffekt och kan appliceras både på ekonomin och på verksamheten. I det ideala fallet blir ett företagsförvärv en vinst både för företaget som köper och för målföretaget, som det säljande företaget kallas.

Vad kan gå snett?

Men ett företagsförvärv innebär också alltid en risk för båda parter. Det kan hända att man missbedömer de positiva effekter en sammanslagning kan ge, och att kalaset kostar mer än det smakar. Det kan också vara så att nyckelpersoner på målföretaget ogillar affären och väljer att sluta, varför verksamheten kraftigt försämras eller till och med blir helt stillastående. Sådana risker kan man dock minimera genom att göra så noggrann research som möjligt innan affären blir ett faktum.

Ju mer research man gör innan en sammanslagning eller ett förvärv, ju säkrare kan man vara på att lyckas.

Rådgivare som lotsar genom processen

Det finns som tur är företag som sysslar just med att hjälpa andra företag att genomföra mergers and acquisitions. De tar vanligtvis mellan 5% och10% av försäljningskostnaden, men i gengäld lotsas man av experter genom hela processen, från planeringsstadiet då man utser ett lämpligt målföretag, via förhandlingar med företaget, samarbete med jurister, avtalsskrivande och så vidare och fram till färdig affär. Att ta hjälp av en sådan rådgivare inom mergers and acquisitions minskar avsevärt riskerna att man gör ett misslyckat företagsförvärv.