När företaget behöver vägledning

Ibland kan ett företag hamna snett. Oftast beror det på att det är något som är fel med företagsledningen. Kanske man inte har riktig etiska principer rätt för sig. Man kanske vill ta genvägar till rikedom. Ta bara svenska Swedbank som exempel. Där var det många saker som blev riktigt fel.

Det man då behövde var att kasta ut det som blev fel; man bytte ut hela bankstyrelsen, valde en annan ordförande för styrelsen. Man avskedade VD och tillsatte en ny VD. Det brukar vara det enda rätta att göra ifall att det är så att företaget har kommit eller hamnat fel.

Alla blir inte anklagade för penningtvätt

Nu är detta ett ganska drastiskt exempel – alla företag blir inte anklagade för att ha tvättat pengar från den ryska maffian. Men andra företag kan hamna fel ändå. Man kan ha dragit på sig stora skulder, man kanske har en felaktig personalpolitik. Den senaste tiden har till exempel Espresso House dragit på sig mycket kritik för att inte ha haft någon bra personalpolitik, då de har anställt många unga personer, och inte betett sig juste mot dem. Därför har Restaurangfacket tagit kontakt med dem och vill hjälpa dem bygga upp ett fackligt arbete, så att de unga ska få veta vilka rättigheter de har gentemot sin arbetsgivare som många gånger trycker på med helt felaktiga metoder mot dem. Många av dem får mer eller mindre hotelser om böter om de handlar felaktigt i sitt arbete.

Alla företag kan behöva vägledning

Alla slags företag kan behöva vägledning. Man kan behöva hjälp med hur man ska slå in på en väg som är bättre, så att det går bättre för företaget, så att de blir mer juste mot sin personal, eller hur de kan implementera metoder som förhindrar att penningtvätt sker. Här kan man läsa mer om ledarutveckling på: https://scmi.se.