Så mycket kostar det att anlita en elektriker

Vad en elektriker kommer att kosta beror på flera faktorer. Den främsta faktorn är hur omfattande elarbete som krävs och hur lång tid det kommer att ta. En annan faktor är om det är ett arbete som kräver specialkompetens. Något annat, som många kanske inte tänker på, är att timpriserna brukar vara lite högre i storstäder. Anlitar du en elektriker i Halmstad till exempel, finns det viss sannolikhet att denna är billigare än en elektriker i Stockholm eller Göteborg till exempel.

Timpris och arbetskostnad

Exakt hur arbetskostnaden beräknas kan skilja sig lite åt. En del önskar att elektrikern tar ett fast pris på arbetet. Detta för att skydda sig ifrån att timmarna drar iväg och att arbetet blir riktigt dyrt i slutändan. Ett fast pris kan många gånger dock innebära att det blir lite dyrare än vad som hade gällt vid löpande räkning. Detta eftersom elektrikern kan behöva ta höjd för oförutsedda händelser. En annan variant är löpande räkning med tak, en kombination som många föredrar.

I Sverige är det vanligt att elektrikern tar mellan 500 och 600 kronor per timme. Som nämnt ovan finns det dock flera faktorer som påverkar dessa siffror. En elektriker i Halmstad är många gånger billigare än i Stockholm till exempel, som nämnt i inledningen. En annan faktor är kompetensen – om arbetet kräver specialistkompetens kommer timpriset sannolikt att stiga.

Materialkostnader

Hur mycket materialkostnader uppgår till beror givetvis på arbetet. Många gånger är det dock just materialkostnader som står för lejonparten av slutsumman. Vid mindre arbeten – till exempel om strömbrytare eller kontaktuttag ska bytas – är det ganska låga kostnader som väntas. Om det däremot ska göras en större installation av en elcentral eller liknande, kan kostnaderna snabbt sticka iväg.

En tumregel som är bra att tänka på är att standardmaterial är det mest prisvärda. Speciallösningar och designerprylar kan göra att kostnaderna snabbt sticker iväg. Vid till exempel en renovering kan det dock vara värt att lägga ned pengar på detta – det är upp till ditt tycke och din smak, helt enkelt.

Jämför flera aktörer

Ett effektivt sätt att få ett lägre pris är att in flera offerter, från flera olika firmor. Även om du bor i en mindre stad, som till exempel Halmstad, kan du säkerligen hitta ett par aktörer att be om offerter av. En sökning på till exempel ”elektriker Halmstad” på nätet kan ge dig ett antal alternativ att titta lite närmare på.

Just att titta lite närmare på dem är något som inte bör glömmas. Du kan be om offerter från dem du hittar, men innan du anlitar någon bör du göra lite efterforskningar kring firman. Har de behörigheter? Hur ser ekonomin ut? Det bästa är att be om referenser, och fråga hur referenserna upplevde bemötande, hur firman förhöll sig till tider och om några oväntade avgifter dök upp på fakturan. Glöm inte att också kontrollera vad som ingår i offerten. Det är lätt att stirra sig blind på totalkostnaden, men titta på detaljerna i uppskattningen.