Solceller med PPA-kontrakt

Om du har plats för solceller men inte vill investera själv, ska du kolla vad ett PPA-avtal kan ge. Du kan få lägre energikostnad utan egen investering.

Du har ett större markområde i nära anslutning till ditt bostadshus och till ditt stall där du bedriver hästuppfödning. Du hade ursprungligen tänkt expandera din verksamhet men har tänkt om. Du vill gärna ge ditt stuteri en grön profil. Att använda din outnyttjade mark för att uppföra en solcellspark, känns som ett bra alternativ för att bli klimatsmart samtidigt som du sänker dina kostnader för elenergi.

Du börjar läsa på om solceller, men du vet redan att priset på solpaneler har minskat med mer än sjuttio procent den senaste tioårsperioden. Du vet också att många fungerande referensanläggningar är i drift. Din egen energiförbrukning är hög och elkostnaderna stiger år från år. Det är dags att kontakta en leverantör av solceller.

PPA utan egen investering

Med ett solcellsföretag går du igenom alla tekniska förutsättningar. Genom att placera solceller eller paneler på mark får du en flexibel anläggning som ger en bra vinkling mot solinstrålningen. Din markyta är tillräckligt stor för att ge solel till din egen förbrukning och mer därtill.

Leverantören tipsar om att du kan teckna ett avtal som kallas PPA (Power Purchase Agreement). Enligt denna affärsmodell står en elproducent för investeringen, men du upplåter din mark. Din affärspartner tar hand om hela processen från bygglovsansökan till drifttagning och framtida skötsel. Med PPA behöver du inte bekymra dig om anläggningen. Den del av anläggningens elproduktion som du själv förbrukar, köper du till ett fast pris per kWh.