Kuvertet – en gammal raritet

“Edison har gjort en ny uppfinning, tack vare hvilken det är möjligt att på mycket långa afstånd öfverföra fotografier af landskap, porträtt o.s.v berättar utländska tidningar”

Texten kommer från Borlänge Tidning 1891 och mycket lite har skrivits om kuvertet sedan dess. Vad han hade uppfunnit var C5 kuvert som sedan har utvecklats i olika storlekar och former. Men man har faktiskt hittat bevis på att vi skickat meddelanden på de forna egyptiernas tid. Idag minskar strömmen av brev som skickas över hela världen då internet gjort sitt fram tåg. Numera gäller e-mail, chatt och samtal på facetime för att förmedla budskapen. Man har idag inte samma tålamod idag som förr då man kunde vänta på ett brev i veckor. En långsam kommunikation som gjorde att många satt och väntade på brevbäraren med med pirr i magen.

Användningen av kuvert idag

Det finns dock vissa saker idag som man gärna skickar per post. Ett utav dem är inbjudningar till olika tillställningar. Det brukar för det mesta handla om bröllop och dop där man vill skapa genuina personliga inbjudningar till vänner och familj. Dock är det nog mest post från samhällets olika instanser som dimper ner i brevlådan. Räkningar, pensionsinformation och så givetvis horder av reklam är bara några av dem. Men även de håller sakta på att förlora marknad mot internet och smarta appar. Något som kanske kommer att stanna kvar ännu ett tag är födelsedagskorten som ligger i kuvert. För vem gillar inte att spänt se vad som står på kortet.

Egen personlig touch

Även om internet tagit över mycket av våra olika pappersprodukter så kan det fungera precis tvärt om. För nu kan man nämligen själv skapa kort och kuvert som är personliga i sin design. Man kan göra andra trycksaker som matchar och faktiskt ha sin egen privata logga. Allt man behöver göra är att gå in på nätet och googla på skapa egna kuvert eller på trycksaker. Sedan är det bara att börja. Kanske börjar man med att skapa inbjudningskort till nästa födelsedagskalas. Lägga in en personlig bild och en rolig text som kommer att få vänner och familj att dra på smilbanden. När man ändå är inne på en sådan rolig site så kanske man ska beställa roliga stickers till sin bästa vän med några väl valda ord. Eller varför inte ge sambon ett anteckningsblock med en bild på sig själv och orden “min älskling”.

Hjälp vid konkursen

Som företagare men också som privatperson kan du komma på obestånd. Om du saknar förmåga att betala skulder kan tingsrätten besluta om konkurs. Processen är inte enkel och du kan behöva hjälp

Att hamna i en situation med ekonomiskt obestånd är långtifrån ovanligt. Däremot är det kanske inte så att du själv kommer att drabbas mer än någon enstaka gång under livet. Om ens en! När man ändå befinner sig i denna situation är det otroligt många frågor som kan dyka upp. Det handlar inte heller bara om frågor utan det handlar om mycket konkreta åtgärder som måste göras. Juridisk expertis är något av ett måste när en situation med ekonomiskt obestånd dykt upp. Har man inte tidigare råkat ut för liknande har man inte heller helt koll på vad som görs och i vilken ordning. Juridisk hjälp ger en smidigare process med mindre besvär för alla inblandade.

Hur ser den normala processen ut vid konkurs?

En konkurs är inte något som bara plötsligt händer. En konkurs är en åtgärd som kan vidtas för att lösa en situation när ett företag under en längre period saknat medel för att betala skulder. Även en privatperson kan också försättas i konkurs, fast detta är mindre vanligt. Det är tingsrätten som beslutar om konkurser och för att det ska kunna genomföras behöver man lämna in en ansökan. Som gäldenär kan du själv ansöka om detta. Även borgenärer – alltså de företaget är skyldig pengar – kan ansöka om konkurs.
Det säger sig självt att du kommer att behöva hjälp från en advokat när du ämnar göra en sådan ansökan. Den erfarenhet man som jurist har när det gäller dylikt är ovärderlig. Korrekt förfarande och rätt underlag hittar du bäst med juristens hjälp.
Vad är det då som din advokat gör vid en konkurs?

Vad händer med egendom vid en konkurs?

När tingsrätten väl beslutat att en gäldenär sätts i konkurs kommer en rad åtgärder att vidtas. Din advokat kommer nu att benämnas som din konkursförvaltare. Vad gör en sådan?
För det första tar konkursförvaltaren hand om konkursboets egendom. Därefter upprättas en förteckning över dessa tillgångar. Man medverkar vid de processer som sker i tingsrätten.
Vid en konkurs ska också en förvaltarberättelse författas där orsakerna till konkursen redogörs för. Slutligen säljer konkursförvaltaren tillgångarna och ser till så att gäldenärerna får betalt i den mån tillgångarna räcker.
Ta kontakt med en advokatfirma med rätt erfarenhet och få rätt hjälp!

Riktlinjer vid rekrytering av ny personal

Hur går man tillväga när man behöver anställa ny personal? Ska man sköta rekryteringen själv eller ta in hjälp? Finns det någon position inom företaget som är svårare att tillsätta än andra?

När man har identifierat behovet av att anställa någon ny på företaget så kan det vara en idé att inte enbart enbart ta in någon som ska ta över efter den som slutar eller fyller det behov man ursprungligen kan se. Sitt istället gärna ner och gör en genomgång av vilka behov som finns, vilka som idag är tillgodosedda och vad som skulle vara bra att ha framöver. Kanske kommer man fram till att den som rekryteras inte alls ska ha samma kunskaper som den som slutar eller fylla det tomrum som man först kan se. Istället kanske redan befintlig personal kan få andra arbetsuppgifter och den nyanställda kan fylla andra luckor som istället behöver kompletteras. Det kanske till och med ska vara någon som kommer att avlasta på flera positioner vid ledigheter och sjukdomar, och istället för en spetskompetens behövs då någon som är lättlärd och flexibel.

Ta hjälp av proffs vid nyanställning

Enligt undersökningar så sker de flesta anställningar genom kontakter eller uppsökande rekrytering – så kallad headhunting – även om annonserna går ut publikt. Det kan vara svårt att genom en eller ett par korta intervjuer kunna förutse om personen kommer passa i positionen, och därför tenderar man istället att anställa någon man redan vet hur den fungerar och hur den arbetar. Om man däremot inte har någon sådan person i åtanke så kan man ta hjälp med rekryteringen. Det är trots allt en process som tar mycket tid ifrån den egna personalen, och vem tackar nej till proffshjälp från någon som är van vid rekrytering?

Positioner med spetskompetens är svårare att fylla

På ett företag brukar det vara svårare att fylla positioner ju mer specifika de är, det vill säga om det rör sig om någon ovanlig spetskompetens. Vad som annars är lättare eller svårare när det gäller att hitta personal är huruvida arbetet har udda arbetstider, är riskfyllt, har högt ansvar eller inte är på heltid. Om arbetsplatsen ligger avsides så kan det också innebära en svårare rekrytering. Tänk därför noga igenom vad som är ett måste och vad som går att jämka med när rekryteringen går igång. Och som arbetssökande är det alltid en idé att ansöka till intressanta tjänster.

Bästa tipsen för dig som är egenföretagare

När man väljer att starta sitt eget företag, då har man ofta en bra idé som gör att företaget kan klara sig. Men det är inte alla som klarar sig trots det. Här kommer tips för dig som ska starta eget.

Många drömmer om att vara sin egen, slippa ha någon över sig som bestämmer vad man ska göra. Att starta ett eget företag och på det viset arbeta för sig själv är en dröm som många har, men som väldigt få vågar satsa på. Det ger en frihet att ha sitt eget och jobba för sig själv, men med den friheten kommer också ett enormt ansvar och det krävs också att man sitter på en stor dos självdisciplin. Oavsett vad man vill göra, så bör man först fundera ut en bra affärsidé. Har man ingen sådan så kommer det inte att fungera. Man behöver ha en bra plan på hur man vill jobba och vad man vill åstadkomma.

Kom på en unik affärsidé

Affärsidén behöver vara rak och tydlig så att alla kan förstå den. Gör det inte mer komplicerat än vad det behöver vara. Ett hett tips är att ta hjälp av någon som varit eller är i samma sits som du är i just nu, man kan få många tips och råd från andra egenföretagare. Man behöver också skaffa sig en revisor och en redovisningsbyrå som kan hjälpa till med det ekonomiska. Många egenföretagare väljer att sköta bokföring själva, men de allra flesta behöver någon som kan hjälpa till med detta. Någonting som man också behöver göra är att ta reda på hur marknaden ser ut för just din produkt. En idé kan vara hur bra som helst, men om den inte säljer så fungerar det inte eller hur?

Skapa dig ett nätverk av kontakter

Det är väldigt viktigt att man som egenföretagare har folk runtomkring sig, annars kommer det inte att fungera. Även om man vill jobba som sin egen och vara sin egen boss, så kommer man på ett eller annat sätt vara i behov av andra för hjälp och stöd. Engagera familjemedlemmar så att de är med på vad du gör och vill finnas till som stöd också även om de inte hjälper till med någonting konkret i ditt företag. Ett sista tips för dig som ska starta eget, se till att du vet vilka dina kunder kommer vara och engagera dig i marknadsföringen mot just dessa.

Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Det finns många frågor att hantera som företagare. En är –  hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Den snabba vägen

För mindre bolag finns det en ganska enkel lösning som kallas för en snabbavveckling. Det innebär att du börjar med att lösa alla skulder som företaget har. Det är både skulder till leverantörer, skatteskulder och andra typer av skulder till bank eller liknande företaget.

Skuldfritt bolag

Ett helt skuldfritt bolag utan verksamhet är egentligen en påse pengar på ett bankkonto som ägs av den juridiska personen. När ni har nått hit kontaktar ni ett företag som erbjuder snabbavveckling och låter dem ta över bolaget. De tar en fast avgift för att hjälpa er med avveckling. Efter avgiften får ni som är ägare ut pengarna på ett konto, betalar eventuella skatter och avvecklingen är färdig.

Fusionen

En variant som är vanlig för att avveckla aktiebolag är att göra det genom en fusion. Om du exempelvis äger ett fastighetsbolag och gör ett förvärv av en fastighet som ligger i ett eget aktiebolag är fusionen vanlig. Då för ni över bolagets alla tillgångar till moderbolaget och fusionerar upp dotterbolaget i modern. Det tar ungefär tre månader att få denna process godkänd och sen är avvecklingen klar.

Likvidera bolaget

Den långa vägen som är vanlig om man hat en större verksamhet som ska läggas ned är att likvidera bolaget. Det innebär att styrelsen har en stämma där man fattar beslut om likvidation. En likvidator blir tillsatt vars uppgift är att betala av företagets skulder, avveckla verksamheten och se till att aktieägarna får sin beskärda del av företagets överskott.

Många vägar med samma mål

Är det slutliga målet att avveckla företaget finns det som du ser många sätt att ta sig dit. Alla tar olika lång tid och är olika komplicerade men passar därmed bäst till olika sorters företag. En fusion är för den som fortsätter driva verksamhet men vill ha färre dotterbolag i koncernen.

För det stora bolaget – och det lilla

Likvidation är mer för det stora bolaget som helt ska läggas ned och kräver ordnade former och en extern aktör som håller ihop processen. Snabbavvecklingen är en enkel lösning som passar mindre verksamheter som ska läggas ned. Vilket som är rätt för ert företag beror på hur verksamheten, ägarbilden och tillgångsmassan i bolaget ser ut.

Läs mer om vad som gäller för AB:n på sidan www.bokföringaktiebolag.se

Ett företagsförvärv kan få sving på ekonomin

Affärsöverenskommelse

Mergers and acquisitions är ett bra sätt för ett företag att växa och på kort tid utöka både verksamheten och kundkretsen.

Det kan ta lång tid att få ett företag att växa till en punkt där man verkligen har frihet att göra verklighet av sina visioner. Ett företag som har en bra produkt eller tjänst, men har hård konkurrens, kan ha svårt att växa i den takt man behöver för att kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigare. I det läget kan det vara bra att ta en titt på begreppet mergers and acquisitions.

Mergers and acquisitions är ett samlingsnamn för när ett företag köper upp eller slår sig samman med ett annat. Det är en vanlig företeelse inom många branscher. Företaget som köper kan vara en branschkollega som vill växa ytterligare och köper upp ett mindre företag som har kompetens, kundkrets eller produkter man vill åt. Det kan också vara ett investmentbolag som köper ett företag för att göra vinst på det eftersom det spås växa kraftigt på kort tid.

Fördelar med ett företagsförvärv

De direkta fördelarna med ett företagsförvärv, och här pratar vi om när ett ett företag köper ett annat företag som verkar inom samma bransch, är att man kan bredda såväl kompetensen som kundkretsen och utbudet på en och samma gång. I stället för att vara konkurrenter kan två företag gå ihop och växa sig till en summa större än delarna. Detta kallas synergieffekt och kan appliceras både på ekonomin och på verksamheten. I det ideala fallet blir ett företagsförvärv en vinst både för företaget som köper och för målföretaget, som det säljande företaget kallas.

Vad kan gå snett?

Men ett företagsförvärv innebär också alltid en risk för båda parter. Det kan hända att man missbedömer de positiva effekter en sammanslagning kan ge, och att kalaset kostar mer än det smakar. Det kan också vara så att nyckelpersoner på målföretaget ogillar affären och väljer att sluta, varför verksamheten kraftigt försämras eller till och med blir helt stillastående. Sådana risker kan man dock minimera genom att göra så noggrann research som möjligt innan affären blir ett faktum.

Ju mer research man gör innan en sammanslagning eller ett förvärv, ju säkrare kan man vara på att lyckas.

Rådgivare som lotsar genom processen

Det finns som tur är företag som sysslar just med att hjälpa andra företag att genomföra mergers and acquisitions. De tar vanligtvis mellan 5% och10% av försäljningskostnaden, men i gengäld lotsas man av experter genom hela processen, från planeringsstadiet då man utser ett lämpligt målföretag, via förhandlingar med företaget, samarbete med jurister, avtalsskrivande och så vidare och fram till färdig affär. Att ta hjälp av en sådan rådgivare inom mergers and acquisitions minskar avsevärt riskerna att man gör ett misslyckat företagsförvärv.

När företaget behöver vägledning

Ibland kan ett företag hamna snett. Oftast beror det på att det är något som är fel med företagsledningen. Kanske man inte har riktig etiska principer rätt för sig. Man kanske vill ta genvägar till rikedom. Ta bara svenska Swedbank som exempel. Där var det många saker som blev riktigt fel.

Det man då behövde var att kasta ut det som blev fel; man bytte ut hela bankstyrelsen, valde en annan ordförande för styrelsen. Man avskedade VD och tillsatte en ny VD. Det brukar vara det enda rätta att göra ifall att det är så att företaget har kommit eller hamnat fel.

Alla blir inte anklagade för penningtvätt

Nu är detta ett ganska drastiskt exempel – alla företag blir inte anklagade för att ha tvättat pengar från den ryska maffian. Men andra företag kan hamna fel ändå. Man kan ha dragit på sig stora skulder, man kanske har en felaktig personalpolitik. Den senaste tiden har till exempel Espresso House dragit på sig mycket kritik för att inte ha haft någon bra personalpolitik, då de har anställt många unga personer, och inte betett sig juste mot dem. Därför har Restaurangfacket tagit kontakt med dem och vill hjälpa dem bygga upp ett fackligt arbete, så att de unga ska få veta vilka rättigheter de har gentemot sin arbetsgivare som många gånger trycker på med helt felaktiga metoder mot dem. Många av dem får mer eller mindre hotelser om böter om de handlar felaktigt i sitt arbete.

Alla företag kan behöva vägledning

Alla slags företag kan behöva vägledning. Man kan behöva hjälp med hur man ska slå in på en väg som är bättre, så att det går bättre för företaget, så att de blir mer juste mot sin personal, eller hur de kan implementera metoder som förhindrar att penningtvätt sker. Här kan man läsa mer om ledarutveckling på: https://scmi.se.

När du behöver göra reklam på nätet

De flesta företagare vet att man alltid bör göra reklam på nätet. Det är ju på nätet som de flesta företagares kunder befinner sig. Det är dit de går för att hitta de produkter som de vill köpa, som de vill hyra eller kanske sälja. Det är där som handeln sker.

Kom inte på efterkälken

De som inte har insett det och inte har ställt om kommer obönhörligt på efterkälken, som till exempel Hennes&Mauritz, som har fått lägga ner flera klädaffärer. Bli inte en av dem som kommer på efterkälken, utan anpassa reklamen och sitt tjänsteutbud på nätet. Om du inte kan förverkliga det själv, kan du ta hjälp av en digital reklambyrå som heter Cybercom. De har hemsida: https://www.cybercom.com/sv.

Innovativt IT-bolag med flera produkter

Beroende på vad det är som ditt företag behöver hjälp med, har de olika produkter som de kan hjälpa företaget med. Om du behöver en organisationsförändring, utveckling av affärsorganisationen och öka konkurrenskraften så kan de hjälp dig. Många som har digitala plattformar för sin företagsverksamhet brister i sin säkerhet. Med Cybercom kan du få en partner som kan hjälpa ditt företag öka den digitala säkerheten.

Behöver du göra reklam, anpassad för nätet som matchar kundernas sökningar på Google? Då kan du få hjälp av Cybercom. De kan utveckla och optimera företagets hemsida med förbättringar som gör det lättare för företagets kunder att hitta till era produkter och tjänster.

Se till att kunderna gör säkra aktieköp

När man ska handla med värdepapper finns det risker som man behöver räkna med. Det finns alltid en risk nämligen att man inte får igen de pengar som man har satsat. Denna risk måste man alltid räkna med och väga in när man bestämmer sig för vilken slags handel som man vill ägna sig åt.

Hittills har det även funnits andra, mindre uppenbara risker med handel med värdepapper; och den risken har handlat om att de som faktiskt handlar med värdepapper kanske inte alltid har varit så renhåriga.

Det har funnits och tyvärr finns det än idag, aktörer som väljer att agera på sätt som inte är särskilt ärliga gentemot kunderna. Därför, för att stävja brott, för att tvinga aktörer att bli mer renhåriga, har man infört ett tvång att alla som handlar med värdepapper måste identifiera sig.

Numera finns det koder som gör det möjligt att spåra en handel med värdepapper. För att underlätta en sådan spårning och göra det möjligt för myndigheter att i efterhand spåra vad som har gjorts är det tvunget för inblandade aktörer att bära med sig en LEI-kod. Som de flesta förstår sker värdepappershandeln på internet. Det mesta som sker på internet är spårbart. Det som en gång har skett på internet finns kvar där, hur gärna man än skulle vilja radera det. Har de aktörer som en gång har handlat med till exempel värdepapper, en LEI-kod så är det så mycket lättare för finansiella myndigheter att följa skeendet med värdepappret. Här kan du läsa mer om LEI-koder och hur de underlättar handeln och gör den säkrare: https://www.leikod.com.

Tänk på detta innan du ska köpa en aluminiumdörr

En snygg entré är en viktig del i det första intrycket av ett hus. Det gäller för såväl företag som för privatpersoner. Vill man ha en robust ingång är aluminiumdörr ett bra val, och för många företag är det förstahandsvalet för deras lokaler.

Stål eller aluminium?

Många som funderar på att köpa en aluminiumdörr, funderar också på en ståldörr.Det finns för- och nackdelar med båda materialen. Väljer man stål för man en än mer robust ingång, med stor motståndskraft. Det kan vara det bästa valet om man prioriterar säkerhet. Kanske har man en verksamhet i en utsatt bransch med lokaler i centrala Stockholm, till exempel. Det här är ett vanligt val hos bland annat industrier, skolor, sjukhus och andra offentliga verksamheter. Nordab Glas är ett mycket kunnigt företag i dessa frågor.

Men en aluminiumdörr har också sina fördelar. Den har viss motståndskraft (inte lika mycket som stål, dock), och kan i regel anpassas i högre grad. Ställer man högre krav på design är aluminiumdörr troligtvis det bättre valet. Dessutom är materialet bra för isolering och praktiskt ur ett funktionellt perspektiv.

En annan fördel med aluminium är att det är relativt enkelt att återvinna. Inte minst i jämförelse med stål. Dessutom är det näst intill underhållsfritt vilket inte bara är bekvämt, utan i sig också besparar miljön. Det är också lättviktigt – stål väger ungefär tre gånger mer.

Saker som är bra att ha i åtanke

Det finns ett antal saker som är bra att tänka på innan man gör sitt köp. Till exempel:

  • Se till att din aluminiumdörr är i en stilren och tidlös design. Det finns givetvis inga rätt eller fel, men ett säkert kort är att gå på det tidlösa. Annars finns en risk att dörren behöver bytas snabbare än vad som hade varit nödvändigt. Installerar du dörren på ett bostadshus kan dessa saker även påverka spekulanternas budvilja vid en eventuell försäljning.

  • Undersök närmare om det fins krav på säkerhets- eller brandklassade partier. Leder dörren till en industri i Stockholm, eller ett bostadshus ute på glesbygden? Gå igenom dessa krav innan du bestämmer dig för ett köp.

  • Ska dörren kunna öppnas med knapp? Det här kan vara nödvändigt om det är en offentlig byggnad i till exempel Stockholm. Om det är till ett fristående bostadshus är det sannolikt inget du behöver fundera på.

  • Behöver du anlita en konsult för att få fram korrekt förfrågningsunderlag eller en arkitektritning?

  • Titta på flera företag innan du bestämmer dig. Kolla deras produktsortiment och bedöm dem på andra relevanta faktorer. När du har ett bra förfrågningsunderlag kan du ta kontakt med flera olika företag. På så vis kan du ställa dem mot varandra för att se vad priserna ligger på. Titta inte bara på totalpriset dock, utan se till att faktiskt se på vad som ingår. Genom att jämföra offerter kan du dessutom säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris. Ska du beställa dörren i en större stad som Stockholm eller Göteborg till exempel, har du sannolikt ganska många företag att välja mellan.