Hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Det finns många frågor att hantera som företagare. En är –  hur gör man för att avveckla ett aktiebolag?

Den snabba vägen

För mindre bolag finns det en ganska enkel lösning som kallas för en snabbavveckling. Det innebär att du börjar med att lösa alla skulder som företaget har. Det är både skulder till leverantörer, skatteskulder och andra typer av skulder till bank eller liknande företaget.

Skuldfritt bolag

Ett helt skuldfritt bolag utan verksamhet är egentligen en påse pengar på ett bankkonto som ägs av den juridiska personen. När ni har nått hit kontaktar ni ett företag som erbjuder snabbavveckling och låter dem ta över bolaget. De tar en fast avgift för att hjälpa er med avveckling. Efter avgiften får ni som är ägare ut pengarna på ett konto, betalar eventuella skatter och avvecklingen är färdig.

Fusionen

En variant som är vanlig för att avveckla aktiebolag är att göra det genom en fusion. Om du exempelvis äger ett fastighetsbolag och gör ett förvärv av en fastighet som ligger i ett eget aktiebolag är fusionen vanlig. Då för ni över bolagets alla tillgångar till moderbolaget och fusionerar upp dotterbolaget i modern. Det tar ungefär tre månader att få denna process godkänd och sen är avvecklingen klar.

Likvidera bolaget

Den långa vägen som är vanlig om man hat en större verksamhet som ska läggas ned är att likvidera bolaget. Det innebär att styrelsen har en stämma där man fattar beslut om likvidation. En likvidator blir tillsatt vars uppgift är att betala av företagets skulder, avveckla verksamheten och se till att aktieägarna får sin beskärda del av företagets överskott.

Många vägar med samma mål

Är det slutliga målet att avveckla företaget finns det som du ser många sätt att ta sig dit. Alla tar olika lång tid och är olika komplicerade men passar därmed bäst till olika sorters företag. En fusion är för den som fortsätter driva verksamhet men vill ha färre dotterbolag i koncernen.

För det stora bolaget – och det lilla

Likvidation är mer för det stora bolaget som helt ska läggas ned och kräver ordnade former och en extern aktör som håller ihop processen. Snabbavvecklingen är en enkel lösning som passar mindre verksamheter som ska läggas ned. Vilket som är rätt för ert företag beror på hur verksamheten, ägarbilden och tillgångsmassan i bolaget ser ut.

Läs mer om vad som gäller för AB:n på sidan www.bokföringaktiebolag.se

Ett företagsförvärv kan få sving på ekonomin

Affärsöverenskommelse

Mergers and acquisitions är ett bra sätt för ett företag att växa och på kort tid utöka både verksamheten och kundkretsen.

Det kan ta lång tid att få ett företag att växa till en punkt där man verkligen har frihet att göra verklighet av sina visioner. Ett företag som har en bra produkt eller tjänst, men har hård konkurrens, kan ha svårt att växa i den takt man behöver för att kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigare. I det läget kan det vara bra att ta en titt på begreppet mergers and acquisitions.

Mergers and acquisitions är ett samlingsnamn för när ett företag köper upp eller slår sig samman med ett annat. Det är en vanlig företeelse inom många branscher. Företaget som köper kan vara en branschkollega som vill växa ytterligare och köper upp ett mindre företag som har kompetens, kundkrets eller produkter man vill åt. Det kan också vara ett investmentbolag som köper ett företag för att göra vinst på det eftersom det spås växa kraftigt på kort tid.

Fördelar med ett företagsförvärv

De direkta fördelarna med ett företagsförvärv, och här pratar vi om när ett ett företag köper ett annat företag som verkar inom samma bransch, är att man kan bredda såväl kompetensen som kundkretsen och utbudet på en och samma gång. I stället för att vara konkurrenter kan två företag gå ihop och växa sig till en summa större än delarna. Detta kallas synergieffekt och kan appliceras både på ekonomin och på verksamheten. I det ideala fallet blir ett företagsförvärv en vinst både för företaget som köper och för målföretaget, som det säljande företaget kallas.

Vad kan gå snett?

Men ett företagsförvärv innebär också alltid en risk för båda parter. Det kan hända att man missbedömer de positiva effekter en sammanslagning kan ge, och att kalaset kostar mer än det smakar. Det kan också vara så att nyckelpersoner på målföretaget ogillar affären och väljer att sluta, varför verksamheten kraftigt försämras eller till och med blir helt stillastående. Sådana risker kan man dock minimera genom att göra så noggrann research som möjligt innan affären blir ett faktum.

Ju mer research man gör innan en sammanslagning eller ett förvärv, ju säkrare kan man vara på att lyckas.

Rådgivare som lotsar genom processen

Det finns som tur är företag som sysslar just med att hjälpa andra företag att genomföra mergers and acquisitions. De tar vanligtvis mellan 5% och10% av försäljningskostnaden, men i gengäld lotsas man av experter genom hela processen, från planeringsstadiet då man utser ett lämpligt målföretag, via förhandlingar med företaget, samarbete med jurister, avtalsskrivande och så vidare och fram till färdig affär. Att ta hjälp av en sådan rådgivare inom mergers and acquisitions minskar avsevärt riskerna att man gör ett misslyckat företagsförvärv.

När företaget behöver vägledning

Ibland kan ett företag hamna snett. Oftast beror det på att det är något som är fel med företagsledningen. Kanske man inte har riktig etiska principer rätt för sig. Man kanske vill ta genvägar till rikedom. Ta bara svenska Swedbank som exempel. Där var det många saker som blev riktigt fel.

Det man då behövde var att kasta ut det som blev fel; man bytte ut hela bankstyrelsen, valde en annan ordförande för styrelsen. Man avskedade VD och tillsatte en ny VD. Det brukar vara det enda rätta att göra ifall att det är så att företaget har kommit eller hamnat fel.

Alla blir inte anklagade för penningtvätt

Nu är detta ett ganska drastiskt exempel – alla företag blir inte anklagade för att ha tvättat pengar från den ryska maffian. Men andra företag kan hamna fel ändå. Man kan ha dragit på sig stora skulder, man kanske har en felaktig personalpolitik. Den senaste tiden har till exempel Espresso House dragit på sig mycket kritik för att inte ha haft någon bra personalpolitik, då de har anställt många unga personer, och inte betett sig juste mot dem. Därför har Restaurangfacket tagit kontakt med dem och vill hjälpa dem bygga upp ett fackligt arbete, så att de unga ska få veta vilka rättigheter de har gentemot sin arbetsgivare som många gånger trycker på med helt felaktiga metoder mot dem. Många av dem får mer eller mindre hotelser om böter om de handlar felaktigt i sitt arbete.

Alla företag kan behöva vägledning

Alla slags företag kan behöva vägledning. Man kan behöva hjälp med hur man ska slå in på en väg som är bättre, så att det går bättre för företaget, så att de blir mer juste mot sin personal, eller hur de kan implementera metoder som förhindrar att penningtvätt sker. Här kan man läsa mer om ledarutveckling på: https://scmi.se.

När du behöver göra reklam på nätet

De flesta företagare vet att man alltid bör göra reklam på nätet. Det är ju på nätet som de flesta företagares kunder befinner sig. Det är dit de går för att hitta de produkter som de vill köpa, som de vill hyra eller kanske sälja. Det är där som handeln sker.

Kom inte på efterkälken

De som inte har insett det och inte har ställt om kommer obönhörligt på efterkälken, som till exempel Hennes&Mauritz, som har fått lägga ner flera klädaffärer. Bli inte en av dem som kommer på efterkälken, utan anpassa reklamen och sitt tjänsteutbud på nätet. Om du inte kan förverkliga det själv, kan du ta hjälp av en digital reklambyrå som heter Cybercom. De har hemsida: https://www.cybercom.com/sv.

Innovativt IT-bolag med flera produkter

Beroende på vad det är som ditt företag behöver hjälp med, har de olika produkter som de kan hjälpa företaget med. Om du behöver en organisationsförändring, utveckling av affärsorganisationen och öka konkurrenskraften så kan de hjälp dig. Många som har digitala plattformar för sin företagsverksamhet brister i sin säkerhet. Med Cybercom kan du få en partner som kan hjälpa ditt företag öka den digitala säkerheten.

Behöver du göra reklam, anpassad för nätet som matchar kundernas sökningar på Google? Då kan du få hjälp av Cybercom. De kan utveckla och optimera företagets hemsida med förbättringar som gör det lättare för företagets kunder att hitta till era produkter och tjänster.

Se till att kunderna gör säkra aktieköp

När man ska handla med värdepapper finns det risker som man behöver räkna med. Det finns alltid en risk nämligen att man inte får igen de pengar som man har satsat. Denna risk måste man alltid räkna med och väga in när man bestämmer sig för vilken slags handel som man vill ägna sig åt.

Hittills har det även funnits andra, mindre uppenbara risker med handel med värdepapper; och den risken har handlat om att de som faktiskt handlar med värdepapper kanske inte alltid har varit så renhåriga.

Det har funnits och tyvärr finns det än idag, aktörer som väljer att agera på sätt som inte är särskilt ärliga gentemot kunderna. Därför, för att stävja brott, för att tvinga aktörer att bli mer renhåriga, har man infört ett tvång att alla som handlar med värdepapper måste identifiera sig.

Numera finns det koder som gör det möjligt att spåra en handel med värdepapper. För att underlätta en sådan spårning och göra det möjligt för myndigheter att i efterhand spåra vad som har gjorts är det tvunget för inblandade aktörer att bära med sig en LEI-kod. Som de flesta förstår sker värdepappershandeln på internet. Det mesta som sker på internet är spårbart. Det som en gång har skett på internet finns kvar där, hur gärna man än skulle vilja radera det. Har de aktörer som en gång har handlat med till exempel värdepapper, en LEI-kod så är det så mycket lättare för finansiella myndigheter att följa skeendet med värdepappret. Här kan du läsa mer om LEI-koder och hur de underlättar handeln och gör den säkrare: https://www.leikod.com.

Tänk på detta innan du ska köpa en aluminiumdörr

En snygg entré är en viktig del i det första intrycket av ett hus. Det gäller för såväl företag som för privatpersoner. Vill man ha en robust ingång är aluminiumdörr ett bra val, och för många företag är det förstahandsvalet för deras lokaler.

Stål eller aluminium?

Många som funderar på att köpa en aluminiumdörr, funderar också på en ståldörr.Det finns för- och nackdelar med båda materialen. Väljer man stål för man en än mer robust ingång, med stor motståndskraft. Det kan vara det bästa valet om man prioriterar säkerhet. Kanske har man en verksamhet i en utsatt bransch med lokaler i centrala Stockholm, till exempel. Det här är ett vanligt val hos bland annat industrier, skolor, sjukhus och andra offentliga verksamheter. Nordab Glas är ett mycket kunnigt företag i dessa frågor.

Men en aluminiumdörr har också sina fördelar. Den har viss motståndskraft (inte lika mycket som stål, dock), och kan i regel anpassas i högre grad. Ställer man högre krav på design är aluminiumdörr troligtvis det bättre valet. Dessutom är materialet bra för isolering och praktiskt ur ett funktionellt perspektiv.

En annan fördel med aluminium är att det är relativt enkelt att återvinna. Inte minst i jämförelse med stål. Dessutom är det näst intill underhållsfritt vilket inte bara är bekvämt, utan i sig också besparar miljön. Det är också lättviktigt – stål väger ungefär tre gånger mer.

Saker som är bra att ha i åtanke

Det finns ett antal saker som är bra att tänka på innan man gör sitt köp. Till exempel:

  • Se till att din aluminiumdörr är i en stilren och tidlös design. Det finns givetvis inga rätt eller fel, men ett säkert kort är att gå på det tidlösa. Annars finns en risk att dörren behöver bytas snabbare än vad som hade varit nödvändigt. Installerar du dörren på ett bostadshus kan dessa saker även påverka spekulanternas budvilja vid en eventuell försäljning.

  • Undersök närmare om det fins krav på säkerhets- eller brandklassade partier. Leder dörren till en industri i Stockholm, eller ett bostadshus ute på glesbygden? Gå igenom dessa krav innan du bestämmer dig för ett köp.

  • Ska dörren kunna öppnas med knapp? Det här kan vara nödvändigt om det är en offentlig byggnad i till exempel Stockholm. Om det är till ett fristående bostadshus är det sannolikt inget du behöver fundera på.

  • Behöver du anlita en konsult för att få fram korrekt förfrågningsunderlag eller en arkitektritning?

  • Titta på flera företag innan du bestämmer dig. Kolla deras produktsortiment och bedöm dem på andra relevanta faktorer. När du har ett bra förfrågningsunderlag kan du ta kontakt med flera olika företag. På så vis kan du ställa dem mot varandra för att se vad priserna ligger på. Titta inte bara på totalpriset dock, utan se till att faktiskt se på vad som ingår. Genom att jämföra offerter kan du dessutom säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris. Ska du beställa dörren i en större stad som Stockholm eller Göteborg till exempel, har du sannolikt ganska många företag att välja mellan.

Så mycket kostar det att anlita en elektriker

Vad en elektriker kommer att kosta beror på flera faktorer. Den främsta faktorn är hur omfattande elarbete som krävs och hur lång tid det kommer att ta. En annan faktor är om det är ett arbete som kräver specialkompetens. Något annat, som många kanske inte tänker på, är att timpriserna brukar vara lite högre i storstäder. Anlitar du en elektriker i Halmstad till exempel, finns det viss sannolikhet att denna är billigare än en elektriker i Stockholm eller Göteborg till exempel.

Timpris och arbetskostnad

Exakt hur arbetskostnaden beräknas kan skilja sig lite åt. En del önskar att elektrikern tar ett fast pris på arbetet. Detta för att skydda sig ifrån att timmarna drar iväg och att arbetet blir riktigt dyrt i slutändan. Ett fast pris kan många gånger dock innebära att det blir lite dyrare än vad som hade gällt vid löpande räkning. Detta eftersom elektrikern kan behöva ta höjd för oförutsedda händelser. En annan variant är löpande räkning med tak, en kombination som många föredrar.

I Sverige är det vanligt att elektrikern tar mellan 500 och 600 kronor per timme. Som nämnt ovan finns det dock flera faktorer som påverkar dessa siffror. En elektriker i Halmstad är många gånger billigare än i Stockholm till exempel, som nämnt i inledningen. En annan faktor är kompetensen – om arbetet kräver specialistkompetens kommer timpriset sannolikt att stiga.

Materialkostnader

Hur mycket materialkostnader uppgår till beror givetvis på arbetet. Många gånger är det dock just materialkostnader som står för lejonparten av slutsumman. Vid mindre arbeten – till exempel om strömbrytare eller kontaktuttag ska bytas – är det ganska låga kostnader som väntas. Om det däremot ska göras en större installation av en elcentral eller liknande, kan kostnaderna snabbt sticka iväg.

En tumregel som är bra att tänka på är att standardmaterial är det mest prisvärda. Speciallösningar och designerprylar kan göra att kostnaderna snabbt sticker iväg. Vid till exempel en renovering kan det dock vara värt att lägga ned pengar på detta – det är upp till ditt tycke och din smak, helt enkelt.

Jämför flera aktörer

Ett effektivt sätt att få ett lägre pris är att in flera offerter, från flera olika firmor. Även om du bor i en mindre stad, som till exempel Halmstad, kan du säkerligen hitta ett par aktörer att be om offerter av. En sökning på till exempel ”elektriker Halmstad” på nätet kan ge dig ett antal alternativ att titta lite närmare på.

Just att titta lite närmare på dem är något som inte bör glömmas. Du kan be om offerter från dem du hittar, men innan du anlitar någon bör du göra lite efterforskningar kring firman. Har de behörigheter? Hur ser ekonomin ut? Det bästa är att be om referenser, och fråga hur referenserna upplevde bemötande, hur firman förhöll sig till tider och om några oväntade avgifter dök upp på fakturan. Glöm inte att också kontrollera vad som ingår i offerten. Det är lätt att stirra sig blind på totalkostnaden, men titta på detaljerna i uppskattningen.

Hur får man sina pengar att växa?

Alla drömmer om att tjäna stora pengar på olika sätt. Många vänder sig till olika former av aktiehandel. Det finns många myter om snabba pengar men sanningen är oftast en annan. Självfallet så finns det möjlighet att tjäna snabba och stora pengar, men det handlar mest om att ha ett stort tålamod, vara påläst och ha lite tur. Sedan är det nödvändigt att gå in med mycket kapital i sina investeringar för att kunna tjäna stora pengar.

Att ha känningar och kontakter bland aktieexperter kan vara guld värd när det gäller olika former av kapitalförvaltning. Dock är många experter återhållsamma med att dela med sig av sina råd då det kan göra att vinsten kan bli lägre om många följer råden. Det är populärt med aktieföreningar där likasinnade träffas och delar med sig av sina erfarenheter och tips för att bli lyckosam.

Investera över tid och med låg risk

När man har råd att investera ett större kapital och har tid och tålamod att köpa aktier och fonder i branscher som har relativt låg risk. Självfallet blir utfallet ganska litet på kort sikt men har man tålamod och is i magen så kan kapitalet växa rejält över tid. Då handlar det om att placera större kapital med en grund på stabilitet och god spridning på investeringarna.

Investera i fastigheter

En mer och mer populär strategi är att satsa på fastigheter och infrastruktur. Fastigheter är generellt en stabil bransch med få svängningar även i lågkonjunktur. Framför allt internationellt där det finns stora pengar att tjäna. Fastigheter inom både den privata sektorn som statligt ägda har stora kassaflöden.

Det finns så kallade REIT-bolag som är verksamma i fastighetsbranschen som många placerar i. REIT står för Real Estate Investment Trust. Anledningen till detta är att dessa fastighetsbolag är helt eller delvis befriade från bolagsskatt mot att de delar ut delar av vinsten till investerarna.

Investera i infrastrukturfonder

En annan stabil och relativt trygg väg att gå för att få en bra avkastning är att satsa på är aktier och fonder inom företag som har verksamhet inom infrastruktur. Det är ge en inflationsskyddad avkastning eftersom till exempel vägar, hamnar, flygplatser el- och gasdistribution alltid behövs oavsett konjunktur.

I takt med att många tillväxtländer får det bättre ekonomiskt och storsatsar på olika viktiga samhällsfunktioner i rask takt gör detta att det är stora och säkra kassaflöden. Det ger stora möjligheter att få det egna kapitalet att växa.


Blir digital redovisning billigare?

Det finns idag en rad digitala tjänster som underlättar vid bokföring. Tjänster som brukar marknadsföras som ”digital redovisning” och som inte sällan har fast pris per månad. I vissa fall kan det bli betydligt billigare än klassisk redovisning. Men allt beror på vilka tjänster man har behov av.
Med digital redovisning menas generellt att redovisningen finns tillgänglig digitalt för både redovisningsbolaget och företaget som ska redovisa. Kommunikationen sker digitalt och till stor del sköter företaget bokföringen digitalt vilket därmed minimerar jobbet som bokföringsbolaget behöver göra. Detta går att få för ett par hundra kronor per månad.

Var uppmärksam på priset

Men man bör vara uppmärksam på vad som egentligen ingår i detta pris. Ett av de företag som erbjuder digital redovisning i Stockholm nämner exempelvis att priset blir högre omsättningen övergår en miljon kronor, om man vill ha hjälp med K10 och även få bokslut. Det är tjänster som de flesta behöver vilket därmed i så fall kräver extra tilläggstjänster.
Utöver detta bör man kontrollera vad som ingår gällande rådgivning och konsultation. Om det inte ingår – vad kostar det extra eller finns det ens?
Självklart kan digital redovisning bli billigare. Men det kan även finnas andra lösningar som är ännu billigare. Som alltid handlar det om att betala för vad man behöver men inte mer.

Redovisning – blir allt mer digital

Frågan är kanske inte om digital redovisning är billigare än klassisk redovisning. Detta eftersom gränsen allt mer utsuddad mellan dessa vägar. Allt fler redovisningsbolag förväntar sig att kunderna ska skicka in kvitton och fakturor digitalt. Detta kan även delvis automatiskt bokföras digitalt. Frågan är bara hur digital som företagen vill vara och vilka fördelar man kan ta del av.
Digitaliseringen har därmed resulterat i att valbarheten har ökat. Ett företag i Stockholm måste inte hitta en bokföringsbyrå i Stockholm utan kan lika gärna söka efter en passande lösning någon annanstans i landet. Konkurrensen ökar även med halvautomatiserade tjänster där företagaren själv sköter bokföringen. Detta med en enbart ett månadsabonnemang.
Som företagare bör man i första hand fundera på vilka tjänster man vill ha. Har man sitt kontor i närheten av Stockholm kan det finnas en fördel att välja en byrå inte alls för långt bort från Stockholm. Detta med tanke på att man lätt kan få hjälp på plats när det behövs. Om det sedan ska vara en byrå som tar betalt per timme eller om är bättre med fast pris får man avgöra fall till fall. Att säga att ena eller andra vägen är bättre än den andra är svårt då behoven är så olika.

Finns det ansvarsfull kapitalförvaltning?

Ofta när vi tänker på rika människor förknippar vi dem med ett stort mått av girighet. Det är ju ett faktum att rikedomarna har hamnat hos ett fåtal som har så stora rikedomar att de är jämförbara med länders bruttonationalprodukt (BNP). 8 rika amerikaner äger lika mycket som halva Sverige, till exempel.  Den hittills rikaste personen är fortfarande Bill Gates, som programmerade Microsofts Windows program, som bekant. Vad vi vet, har han aktivt engagerat sig i otroligt stort välgörenhetsarbete, på olika håll i världen. För honom och hans fru gör de väl så eftersom det kanske skänker dem en slags mening i tillvaron. Här kan vi inte annat än hålla med dem om det. Vi tror att et går att göra mycket gott med det enorma kapital som man äger och förfogar över.

Alla som äger kapital kan göra gott med sina pengar

Vad skulle du säga om det visade sig att det finns sätt att äga stort kapital men med gott samvete och vet att pengarna som du förmerar, medan de förvaltas, kan göra gott på olika hål i världen? FIM är ett namn på en av många kapitalförvaltningar som väljer att investera pengarna i goda investeringar som gör gott på många håll i världen. Tyvärr, är det ju så att de branscher som ger mest pengar är bland annat vapenindustrin och porrbranschen. Här behöver man inte spä på mer kapital till vapen som kanske gör otroligt stor skada i tredje världen. Inte heller behöver man investera i branscher som utnyttjar trasiga människor i framställan av pornografi.

Det går att investera med stor avkastning i bra verksamheter

Det finns ju så många andra områden i livet som kan vara värda att placera pengarna i. Därför presenterar vi gärna de alternativ som ser till att ta ansvar för både människor och miljön och som samtidigt ger mycket god avkastning. I stället för att rusa dit alla andra rusar, vilket kan förvärra den finansiella spelplanen, går detta finländska kapitalförvaltningsbolag sin egen väg och följer sitt eget samvete, och ser samtidigt till att deras kunder ser en bra avkastning på sitt investerade kapital.

För att ge en förvaltare möjligheten att förmera ditt kapital gäller det att få den tillit och förtroende som som krävs och det innebär oftast att man måste lära känna dem så bra  det bara går. Känner och märker man att man tänker liksom de förvaltare som man väljer, kan man vara trygg i att de gör allt de kan för att förvalta och förmera kapitalet till din förmån.