Finns det ansvarsfull kapitalförvaltning?

Ofta när vi tänker på rika människor förknippar vi dem med ett stort mått av girighet. Det är ju ett faktum att rikedomarna har hamnat hos ett fåtal som har så stora rikedomar att de är jämförbara med länders bruttonationalprodukt (BNP). 8 rika amerikaner äger lika mycket som halva Sverige, till exempel.  Den hittills rikaste personen är fortfarande Bill Gates, som programmerade Microsofts Windows program, som bekant. Vad vi vet, har han aktivt engagerat sig i otroligt stort välgörenhetsarbete, på olika håll i världen. För honom och hans fru gör de väl så eftersom det kanske skänker dem en slags mening i tillvaron. Här kan vi inte annat än hålla med dem om det. Vi tror att et går att göra mycket gott med det enorma kapital som man äger och förfogar över.

Alla som äger kapital kan göra gott med sina pengar

Vad skulle du säga om det visade sig att det finns sätt att äga stort kapital men med gott samvete och vet att pengarna som du förmerar, medan de förvaltas, kan göra gott på olika hål i världen? FIM är ett namn på en av många kapitalförvaltningar som väljer att investera pengarna i goda investeringar som gör gott på många håll i världen. Tyvärr, är det ju så att de branscher som ger mest pengar är bland annat vapenindustrin och porrbranschen. Här behöver man inte spä på mer kapital till vapen som kanske gör otroligt stor skada i tredje världen. Inte heller behöver man investera i branscher som utnyttjar trasiga människor i framställan av pornografi.

Det går att investera med stor avkastning i bra verksamheter

Det finns ju så många andra områden i livet som kan vara värda att placera pengarna i. Därför presenterar vi gärna de alternativ som ser till att ta ansvar för både människor och miljön och som samtidigt ger mycket god avkastning. I stället för att rusa dit alla andra rusar, vilket kan förvärra den finansiella spelplanen, går detta finländska kapitalförvaltningsbolag sin egen väg och följer sitt eget samvete, och ser samtidigt till att deras kunder ser en bra avkastning på sitt investerade kapital.

För att ge en förvaltare möjligheten att förmera ditt kapital gäller det att få den tillit och förtroende som som krävs och det innebär oftast att man måste lära känna dem så bra  det bara går. Känner och märker man att man tänker liksom de förvaltare som man väljer, kan man vara trygg i att de gör allt de kan för att förvalta och förmera kapitalet till din förmån.

När man behöver synas ännu mer

De flesta företag behöver lägga en hel del av sina inkomster på marknadsföring, så även ditt. Alla företag behöver stärka sin närvaro på de marknader där de har sin försäljning. Även de företag som säljer bra behöver sälja in sitt namn och bli ett namn som kunderna känner igen när de ska välja varor som företaget tillhandahåller. Så om man lägger sina pengar på marknadsföring, vilket är den bästa marknadsföring som man kan satsa pengarna på? Man vill ju nå så många som möjligt när man en gång gör reklam.

Synas med reklam på lokaltrafiken

Det traditionella sättet att göra reklam är att trycka upp några skyltar med reklam som man kan sätta upp i bussen, på tunnelbanan eller på något pendeltåg. Resenärerna har tid på sig att läsa reklamen medan de åker med pendeln, bussen eller tunnelbanan, såvida de inte bara sitter och tittar i sina mobiler, vill säga.

Synas i TV reklam

Många ser till att synas i det forum som har störst genomslagskraft, det vill säga i TV. Men den reklamen kostar också mest. Endast några minuter i TV, kostar flera 100.000-tals kronor. Det brukar betala sig i fler kunder, men det är inte alltid det går att bevisa att det är just på grund av TV-reklamen som det fungerar.

Synas på reklampelare

Många ser till att synas på reklampelare i det offentliga rummet. Det syns ju av alla som går förbi och tittar just där. De reklampelare vi ser numera är skärmar med filmer. Även här är det svårt att mäta hur många som nås av den aktuella reklamen och hur många fler kunder det ger. Överlag kan man helt enkelt säga att man finns med som en närvaro i rummet.

Synas på mässor

Den sista biten som man kan öka sin närvaro med är på mässor, där kunderna kommer specifikt för att nås av nyheter, upptäcka nya företag som de inte har känt till om tidigare. Att synas på mässor brukar vara det tryggaste sättet att satsa på marknadsföring för då vet man att man når människor som faktiskt är intresserad av det som man marknadsför.

Ska man synas på mässor gäller det samtidigt att väcka rätt sorts uppmärksamhet, man kan inte bara trycka upp broschyrer, dela ut visitkort eller göra reklam på sätt som inte går hem hos kunderna. Man måste se till att synas. Då är skärmar bästa sättet. Antingen gör man en reklamfilm som går på skärmen med relevant information, eller på en projektor som visar film och bilder på en vit duk eller en vit vägg. Behöver du hyra en projektor? Läs mer här hur du kan hyra en projekt i Stockholm på: https://www.hyraprojektorstockholm.se.

LEI kod – ett system som gör finansmarknaden transparent

Handelsplatser för aktier, obligationer, fonder, värdepapper och finansiella instrument har – historiskt sett – varit svåra att övervaka. Det har gjort att många företag och många aktörer kunnat utnyttja svagheter, tillskansat sig fördelar och hängett sig åt exempelvis monopol. Det är också något som indirekt – och direkt – påverkar oss alla. Många pekar på att den omfattande finanskraschen 2008 i allmänhet och konkurrensen av Lehman Brothers i synnerhet var det som slutligen fick bägaren att rinna över.

För; i samband med att man försökte reda ut konkursboet så fann man snart att företaget hade så pass många olika dotterbolag att det nästan var omöjligt att reda ut vilka som haft affärer med vilka, vilka som varit inblandade i olika transaktioner och var pengarna slutligen hade hamnat. Lehman Brothers konkurs krävde aktion och en sådan ser vi också idag i form av LEI kod.

Ett system skapat av G20-länderna

G20-länderna har tillsammans arbetat fram detta system som dels ska göra de olika finansiella handelsplatserna säkrare och dels också kunna skapa en bättre övervakning i syfte att förhindra manipulation och monopolism.

Det hela bygger på en enkel idé: man ska veta med vem man gör affärer med och man ska kunna se exakt när en transaktion skedde och var respektive aktör befann sig. Det kan man göra genom att kräva att alla aktörer måste använda sig av en LEI kod som verifierar det egna deltagandet. En aktör som saknar LEI kod kan, helt enkelt, inte gå vidare i en affärsuppgörelse.

Från exempelvis Finansinspektionens sida så är LEI ett kraftfullt verktyg att använda vid misstankar om olika oegentligheter hos företag i finanssektorn. Tillsammans med Handelsregistret så kan man idag spåra och övervaka företag på ett bättre sätt och det är oss alla till gagn i det långa loppet.

Lei är för företag – inte för privatpersoner

Som privatperson berörs man inte alls av LEI. Har du ett vanligt ISK konto där du handlar med aktier så kan du lugnt fortsätta med detta och söka efter nästa stora klipp. Detsamma gäller om du har en enskild firma vars omsättningen understiger tre miljoner kronor årligen.

Man jagar inte småfiskar – det är de stora finanshajarna och deras affärer som kräver övervakning då man – uppenbarligen – tar alla chanser som uppenbara sig annars. LEI kod gör det omöjligt för dessa att simma i grumliga vatten och systemet tvingar dem att hålla sig till belysta områden där full transparens lyder. Det är väldigt bra då en finanskris inte drabbar dem i första hand – den drabbar oss alla på något sätt och där vi alla, trots oskuld, får dela på en dyr nota.

På sajten https://www.leikod.nu kan du läsa allt om hur LEI-systemet fungerar.

Att välja rätt redovisningsfirma

Enligt lag måste man inte längre ha en revisor för mindre bolag. Av praktiska skäl är det dock många ändå som väljer att ta hjälp med bokslut, inkomstdeklarationer och den löpande bokföringen. Det frigör helt enkelt tid för företagaren att ägna tid åt sin kärnverksamhet. I längden är det en investering – eftersom man kan lägga ned fler timmar på det som man är bra på.

Om du har tagit beslut att anlita en ekonom kommer direkt ett annat beslut som behöver tas – vem ska anlitas? Att välja rätt firma kan vara svårt. Här ger vi ett par tips:

Spelar läget roll för dig?

På senare tid har det kommit allt fler aktörer som hjälper dig på distans. För många är det här något bra. Man behöver inte träffa någon fysiskt utan kan spara tid på att till exempel skicka in kvitton och andra dokument digitalt. Du kan till exempel ha din verksamhet i Uppsala, men få hjälp av en firma i Göteborg.

Det här öppnar upp för mer konkurrens och kanske också bättre priser och tjänster för slutkunden. Tidigare konkurrerade en firma i Uppsala just enbart med andra aktörer i Uppsala. Någon som sysslar med exempelvis bokföring idag, konkurrerar med firmor över hela landet – oavsett om man sitter i Uppsala, Göteborg eller någon annan stad i landet. Klart är i alla fall att många sköter det här över nätet idag och är nöjda med det. Det finns dock också dem som gärna vill träffa någon, öga mot öga.

Certifikat och diplom

Det finns flertalet aktörer som delar ut diplom eller certifikat efter avklarad utbildning. Det här är lite skillnad mot hur det är med till exempel revisorer, där en tydligare auktorisation finns. För att ta något av de certifikat som finns behöver man dock redan ha en godkänd redovisningsutbildning i grunden – ett diplom eller ett certifikat visar på ytterligare engagemang och oftast också spetskunskaper.

Anlitar man någon med certifikat, diplom eller andra bevis på att det har god kompetens inom sitt område, lär man inte ångra sig. Det beror dock i hög grad också på vilka typer av tjänster man behöver hjälp med. Det kan skilja sig ganska mycket mellan bokföring och bokslut, till exempel. Som alltid gäller dock sanningen att man får vad man betalar för.

Någon som har relevant kompetens

Optimalt är om man hittar någon som har erfarenhet av att hantera företag i din storlek, och helst gärna i samma bransch. Det kommer att underlätta samarbetet betydligt. Verkar du inom en ganska ovanlig bransch kommer samarbetet att komma igång fortare, om den som har hand om ekonomin känner till de olika tjänsterna och produkterna. Det här är dock kanske inte nödvändigt i ordets rätta bemärkelse, men visst kan det underlätta något.

Sedan är det naturligtvis alltid bra att gå på magkänslan. Vad ger den som ska sköta er bokföring för bemötande? Känns prisläget rimligt? Är det här en firma som du kan tänka dig ett långsiktigt samarbete med?

ditrader.se kan med glädje rekommendera en av Uppsalas bästa redovisningsbyrå: www.arneklintochortstad.se

Programvara som stöd för företagande

Enligt gammal statistik sägs det att två tredjedelar av alla projekt leder inte till det som det är tänkt att leda till. Det innebär ett otroligt slöseri med både tid och resurser av personal. Därför, ska resurserna användas på rätt sätt, bör de projekt som man faktiskt sätter igång föras i hamn. Det visar sig många gånger att man har hoppat på projekt, där man inte har rätt kurs utstakad för sig. Man vet inte vad som ska uppnås, vem som ska utföra det eller vilka resurser de har tillgång till. Därför finns det datorprogram som ger dig rätta projektverktyg för att leda och organisera det rätt.

Detta är vad du behöver

1.Datorprogram som stöd för projektet

Det finns verktyg för dem som ska leda projekt. Ett projekt kan liknas vid en organism, som både lever och växer eller dör. Som med andra organismer kan det plötsligt leva sitt eget liv och du inser att du har mist kontrollen över det. Då gäller det att ta kontrollen över projektet innan det har gått så långt att du har mist det. Ett datorprogram som hjälper dig med strukturen visar att du är på rätt väg och hjälper dig att kontrollera att du fortsätter att ha det.

2. Fördela arbetsuppgifterna

Det är antagligen du som ska leda hela projektet, och som med vilket annat ledarskap som helst gäller det att du har målet klart för dig och leder de andra mot det målet. Har inte du det, kan du räkna med att de andra famlar i blindo. Det innebär att ingen vet hur projektet går, vart det ska leda eller när projektet är klart. När du väl har bestämt VAD som ska uppnås, bör du bestämma VEM som ska göra vad.

3. Bestäm organisation och struktur

Eftersom det är du som ska leda projektet är det du som måste fatta beslut om ur organisationen ska se ut. Hur ser strukturen ut? Vem bestämmer över vem? Vem fattar beslut då man måste göra det? Ska alla komma till dig för att du ska fatta besluten? Det låter som tidsödande, då är et bättre att låta var och en fatta de små besluten, men överlåta till dig att fatta de stora besluten. Var tydlig med vad de får bestämma själva och vad de bör överlåta till dig som projektledare.

4. Ta reda på resurser och fördela dem rätt

När du väl har fått en struktur och organisation för projektet är det dags att ta reda på om var och en har rätta resurserna för att kunna genomföra sin arbetsuppgift. Utan resurser, blir det omöjligt att arbeta. Ibland ser man byggarbetsplatser som står helt stilla, för att de inte har det byggmaterial som de behöver för att kunna bygga. Varje dag som går är ett oerhört slöseri på resurser. Så kan man inte göra. Det är helt bortkastat.

5. Gör alltid uppföljningar

När väl projektet är igång, bör du som projektledare hela tiden göra relevanta uppföljningar. Om du har gett någon arbetsuppgifter, bör du kontrollera att de är gjorda, att resultatet uppnåtts och så vidare. Be dem som arbetar med projektet att dokumentera på rätt sätt, så att du har svart på vitt att allt som ska göras blir gjort.

Duktiga advokater nödvändigt för företag

Många gånger är kunskap och erfarenhet viktigare för ett företag än själva produkten och vinsterna. Även ett företag som har alla förutsättningar att lyckas kan hamna på obestånd; det vill säga få svårt att betala sina skulder. Det är mycket som kan hända inom affärsvärlden. Även ett bra företag, med bra affärsidé, bra personal, bra ledning och så vidare, kan på grund av oväntade händelser råka illa ut ekonomiskt. Oväntat mindre antal kunder, olyckor som händer så lätt eller någon stor kund som har försvunnit kan leda till oväntat ansträngd ekonomi. Det kan egentligen hända alla företag.

Det är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är enkelt förklarat, ett sätt för ett företag som har svårt att betala sina skulder att utreda om det finns något annat sätt för företaget att undvika en konkurs. Kan man låna pengar? Kan man bjuda in någon annan part som blir delägare och som kan skjuta till pengar? Kan man flytta tillverkningen till annat ställe med billigare arbetskraft? Kan man få in pengar genom att sparka folk? Enkelt uttryckt är en företagsrekonstruktion ett sätt för ett företag som har möjligheter att göra bra affärer kunna överleva och fortsätta göra bra affärer om det bara finns ett sätt för företaget att överleva situationen då de inte kan betala sina skulder just för tillfället.

Duktig advokat och företagsrekonstruktör

De som kan hjälpa till vid en företagsrekonstruktion måste vara duktiga och kunna juridiken kring rekonstruktioner, avtal, lån – och framför allt som kan se på företaget med nya ögon och ny kunskap och kan på ett kreativt sätt hitta nya sätt som man inte har hittat förut, att rädda företaget. För det är det som en företagsrekonstruktion handlar om; rädda ett bra företag som har förutsättningarna för att leva vidare, fortsätta göra vinst, men som just i den situation som företaget befinner sig i, råkar ha problem med obetalda skulder.

Finns en erfaren advokatbyrå i Stockholm

Det finns duktiga advokater och så finns det de som är mindre duktiga. De duktiga advokaterna kan det  juridiska, har erfarenheterna som gör att de kan se möjligheter där ingen annan ser dem. Har man en gång lyckats genomför en lyckad företagsrekonstruktion, har man tillgodogjort sig bra erfarenheter om hur man kan hitta finansiärer, knyta till sig kapital, bjuda in till delägarskap, få gärldenärer att skjuta upp indrivningen av skulder. Ett företag som beviljas en företagsrekonstruktion får ett konkursskydd av domstol, skydd av exekutiva åtgärder och skydd mot uppsägning av företagets avtal.

Sund ekonomi oavsett verksamhetsområde

Att få ordning på ekonomin i företaget är en förutsättning för att det ska kännas kul att driva företag även när det kommer en svacka. Genom att se till att ha en buffert och genom att investera eventuella överskott i fonder, både kort- och långsiktigt skapar man trygghet åt sig själv och företaget. Därför har man som företagare stor nytta av att lära sig hur börshandel och fonder fungerar, även om ens kärnverksamhet inte alls handlar om ekonomi. I den här bloggen kommer vi med handfasta tips och information kring att handla på börsen, investera i fonder och bygga upp en aktieportfölj för företaget som gör att det står stadigt när det blåser. Som företagare handlar det alltid om att befinna sig både i nuet och en bit in i framtiden. Ju längre framförhållning du har, desto större chans har du att välja rätt väg för ditt företag.

Börshandel och fondinvestering för företagare

Att handla på börsen tar tid och kräver engagemang, något man inte alltid har i överflöd när man driver eget företag. Därför väljer många företag att placera pengar i fonder, som drivs av banker eller aktiemäklare. En aktiefond består av många olika värdepapper, vilket gör att riskerna sprids. Går en aktie ner i fonden går antagligen en annan upp, och dina investeringar sjunker inte i värde på samma sätt som de hade gjort om du bara investerat i en aktie.

Fonder kommer med olika risknivåer. Fonder med låg risk ger mindre avkastning, medan fonder med högre risk kan ge högre avkastning. Vilken fond du väljer att placera företagets pengar i beror på hur långsiktigt du vill göra sparandet. Tänker du långsiktigt kan det alltså vara en bra idé att investera i en fond med högre risknivå.

Marknadsföring för företagare

Marknadsföring är också en viktig del av att lyckas som företagare. Nuförtiden väljer många företagare att enbart marknadsföra sig digitalt med hjälp av SEO, riktad reklam, närvaro på sociala medier, mailutskick mm. Detta är oftast mycket effektivt, men även traditionell reklam har sina fördelar. Vi skriver om hur du som företagare kan tänka kring olika typer av reklam, hur du identifierar din målgrupp och hur du bäst når den. Reklam är en hel vetenskap och sätter du dig in hur det fungerar och lyckas skapa en bra profil utåt för ditt företag kan du öka din omsättning avsevärt.

Vi skriver om allt som berör företagande och ekonomi

Att ta kontroll över företagets ekonomi, lära sig förutse risker och hitta möjligheter är nyckeln till ett framgångsrikt liv som företagare. Vi hoppas att du på den här bloggen kommer att hitta det du behöver för att din resa mot ett sunt företagande ska bli så kort och lyckosam som möjligt. Trevlig läsning!